Dragrodd, är en typ av sportfiske där betet dras efter en båt. Metoden liknar trolling med skillnaden att man ror fram draget istället för att använda motor. Den här fisketekniken kräver inte mycket i utrustningsväg. Förutom tillgång till en roddbåt klarar du dig med spö, rulle, lina och drag. Ett litet tips är att använda flätlina då den inte ger efter lika mycket som en nylonlina gör när fisken huggit. Ett annat tips när du ror drag är att ta några extra kraftiga årtag precis när fisken huggit, för att få den att kroka på ordentligt. Man brukar använda sig av dragrodd för att fiska bland annat Gädda, Abborre, Gös, Öring och Röding. När man fiskar Gädda bör man tänka på att ha en ståltafs så att fiskens vassa tänder inte biter av linan.

Flötestrolling har blivit en väldigt populär och otroligt effektiv fiskemetod när det kommer till att fiska efter Gädda. Helt kort kan man säga att det går ut på att man “metar” med betesfisk efter en långsamt drivande båt. Vanligast är att man använder sig av en elmotor för att få en så tyst och lugn gång som möjligt. Man fiskar på olika djup beroende på fiskevatten och årstid. Betesfisken, död eller levande, tynger man ner med blyhagel till önskat djup. Flötestrolling är särskilt effektivt just för att man använder sig av naturliga beten, men också för att betet uppträder mera naturligt när man för fram det i en långsam rörelse. När det gäller utrustningen så är en lina av rätt dimension viktig när du fiskar efter Gädda. Och naturligtvis en gäddtafs närmast kroken. Det finns särskilda flöten för flötestrolling men regeln är att det ska vara avlångt. Lämplig betesfisk är Mört, Abborre och Sill. Vill man vara riktigt säker på att hitta var Gäddan står kan man införskaffa ett ekolod.