Det finns många olika fiskemetoder. De baseras på krok-, insnärjnings- eller instängningsredskap. Krokredskap används vid sportfiske (met-,kast- och flugspö) eller långrev som yrkesfiskare använder sig av. Nät och garn av olika slag bygger på insnärjning och trål, ryssja, ringnot och snurrigas bygger på instängning. Vissa fiskemetoder, t.ex. nät, uttra, trolla eller tråla kräver tillgång till båt.

Metfiske är den enklaste fiskemetoden och kräver ett metspö med metrev, krok, sänke och flöte. Du agnar kroken med ett bete, ofta mask, maggott men även deg och majs kan användas. Metfiske är ofta allas första fiskeerfarenhet. Abborre, vitfisk (mört, brax, id, asp), karp och sutare är fiskar som metfisket ofta inriktas på.

Kastfiske, antingen från land eller från båt, är ett ganska monotont fiske där variation i hastighet vid invevning, djup och drag kan varieras. Utrustningen kan även användas vid trollingfiske, som bedrivs från båt. Dragen kan också användas vid långrev och uttring men även vid pimpelfiske.

Flugfiske bedrivs framför allt vid fiske efter s.k. ädelfisk (öring, röding, harr, lax) i strömmande vatten. Ofta har fiskaren vadarbyxor för att kunna vada ut i strömmen för att kunna fiska av så intressanta områden som möjligt. Färdiga flugor finns att köpa, men många gånger binder fiskaren sina egna som är anpassade till erfarenheter från fiske i olika vattendrag vid olika tidpunkter och årstider.

På vintern när isen har frusit och är tillräckligt stark är pimpelfiske vanligt förekommande för fritidsfiskaren. Pimpelfiske har många likheter med metfisket, men inget flöte används, utan fiskaren känner när fisken nappar. Det finns även särskild vaktanordning som ger i från sig ljud i samband med att fisken nappar.

Trålning och nätfiske är de vanligaste fiskemetoderna för yrkesfiskare. Eftersom det är ett yrke är fiskaren beroende av god och stor fångst för att kunna tjäna ihop till sin inkomst. Ibland fiskar även yrkesfiskare med ryssja.