Det finns många olika typer av båtar och beroende på vad syftet med båten är kan olika typer passa bättre eller sämre. Läs mer om de olika typerna här!